Na de transitie nu de transformatie

Het idee was een startpunt….

Ongeveer 90% van de Nederlandse gemeenten werkt met sociale wijkteams. Nu de transitie een feit is, buigen gemeenten zich over de volgende uitdaging in het proces: de transformatie. Voor gemeenten een uitgelezen kans om – binnen de gestelde kaders – op eigen wijze vorm te geven aan de hulp-, zorg- en dienstverlening. Een gecompliceerde opgave, rijk aan kansen. Bovendien een belangrijke stap op weg naar de geambieerde integrale aanpak.

Er is nog veel mogelijk

Binnen sociale wijkteams worden de krachten al enige tijd gebundeld. Professionals vanuit verschillende organisaties brengen hun kennis en expertise samen om te werken aan complexe casuïstiek. Een goed begin. Maar om te komen tot een écht integrale aanpak moet de volgende stap gezet worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om nieuwe vormen van samenwerking tussen zorg en welzijn met inkomen en schuldhulpverlening, over coalities van gemeenten met onderwijs, woningcorporaties en zorgaanbieders. 

Hoe zorgen wij er samen voor dat het beter, effectiever en met minder middelen kan? Hoe zetten wij als professionals, organisaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties – over de domeinen heen– de transformatie daadwerkelijk in gang? 

 

 

Twitter mee over het Congres 
De kracht van het sociale wijkteam
gebruik #wijkteamcongres @logacom

Mediapartner is:

Sozio


Sozio Congresdeelnemers ontvangen GRATIS een exemplaar van Sozio in de congresmap. Sozio is hét vakblad om als sociale professional op de hoogte te blijven. Het exemplaar dat u ontvangt is natuurlijk een interessante Sozio-special over Sociale Wijkteams


Accreditatie
Het 5e Jaarcongres De kracht van het sociale wijkteam is door SKJ geaccrediteerd met 2 punten..

Hoor, zie, kijk en ervaar!

Tijdens het 5e Jaarcongres De kracht van het sociale wijkteam brengen inspirerende en ervaren sprekers u in één dag op de hoogte van de kennis en ervaringen die er zijn met sociale wijkteams, en hoe u die kunt gebruiken om meer stappen vooruit te maken en zo de transformatie vorm te geven.

Het congres staat onder deskundige leiding van Peter Paul Doodkorte, Vondel & Nassau. 
Hans Weggemans zet uiteen hoe de City Deal Inclusieve Stad nieuwe manieren van ondersteuning voor kwetsbare gezinnen kan bieden. Door verschillende wet- en regelgeving die met elkaar botst, blijft de hulp vaak steken. Hoe voorziet City Deal Inclusieve stad hierin?
Drs. Paul van Velpen stelt u de vraag of wijkteams  een rol kunnen spelen op het gebied van preventie, zoals het terugdringen van een ongezonde leefstijl of de aanpak van een ongezonde omgeving. Peter Paul Doodkorte zal een inspirerende inleiding verzorgen over de stand van zaken in het sociaal domein aan de hand van confronterende spiegels en inspirerende vensters.  Hij zal ons leren dat er nog veel mogelijk, en dus te doen is!

Het congresprogramma bevat twee deelsessierondes met uiteenlopende thema’s:
Hoe geeft u transformatiedoelen als vergroten van eigen regie en het bevorderen van veerkracht concreet vorm in uw contacten met ouders, kinderen, gezinnen en hun netwerk? 
Op welken manier leren en ontwikkelen wijkteams een nieuwe werkwijze? En wat vraagt dit van gemeenteambtenaren, beleidsmakers en bestuurders?
Hoe transformeert  u eigenlijk? 
Op welke wijze leidt het koppelen van JGGZ expertise aan een huisartsenpraktijk en sociaal team tot kwaliteitsverbetering in de jeugdhulpverlening?
Hoe dienen sociale wijkteams als toegang voor werk en inkomen?

Dit is een greep uit de vele inspirerende voorbeelden en onderwerpen. Mis daarom dit congres niet en schrijf u in, zodat u kunt leren en mee kunt praten!

Doelgroep
Dit congres is gericht op gemeentelijke beleidsdiensten, uitvoerende organisaties en professionals binnen gemeenten, WMO, onderwijs, jeugdzorg, GGZ, Gezondheidszorg en transitiemanagers.