Programma

 

09.00 uur Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en een congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar!

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
Peter Paul J. Doodkorte-frisdenker, dwarskijker en kantelaar, Senior Adviseur - sector expert Vondel & Nassau.

10.15 uur Maatwerk mogelijk maken door te doen wat nodig is
Hans Weggemans, landelijk projectleider, De City Deal Inclusieve Stad.
Vijf steden en vier ministeries hebben vorig jaar in een City Deal afgesproken in vijf experimentele wijken vergaande innovaties door te voeren. Het huidige regelsysteem in het sociaal domein is in veel gevallen te ingewikkeld, waardoor de wijkteams niet in staat zijn het vereiste maatwerk te bieden. Kwetsbare burgers en gezinnen worden daardoor onvoldoende ondersteund en de in te zetten middelen zijn niet altijd effectief. Doel in de experimenten is het bieden van betere ondersteuning met hetzelfde geld. In de vijf steden wordt gewerkt met ontkokerde budgetten voor wijkteams, worden sociaal werkers meer kostenbewust gemaakt en worden alternatieven voor de gangbare schuldhulpverlening en bewindvoering ontwikkeld.
Meer informatie is te vinden op de website van De City Deal Inclusieve Stad

10.45 uur De (on)mogelijkheden van het sociale wijkteam om aan de slag te gaan met preventie 
Drs. Paul van der Velpen, algemeen directeur, GGD Amsterdam-Amstelland. Tevens columnist in Binnenlands Bestuur.
In bijna alle gemeenten wordt gewerkt met sociale wijkteams. De samenstelling van de wijkteams is verschillend, en ook de doelen die ze moeten realiseren lopen uiteen. Kunnen de wijkteams wel of niet een rol spelen op het gebied van preventie? Denk aan het terugdringen van ongezonde leefstijl (bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding, ontspanning), aanpak ongezonde omgeving, leveren van opvoedingsondersteuning en preventie op gebied van geestelijke gezondheid? Hoe zouden ze dat kunnen aanpakken? Wat is er voor nodig?

11.15 uur Koffie- en theepauze
Tijdens de pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.

11.45 uur Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Er is keuze uit elf verschillende onderwerpen met ieder een eigen werkvorm! Op de pagina deelsessies treft u een overzicht van het aanbod. Bij uw inschrijving kunt u voor iedere ronde een eerste en een reservekeuze opgeven.

12.45 uur Lunch
In de ontvangstzaal staat een gevarieerde lunch voor u klaar.

13.45 uur Van organisaties die netwerken naar een netwerk dat organiseert
"Het werken in wijkteams is tot nu toe teveel als organisatiemodel ingevoerd."
Drs. Bart Eigeman, verandertrainer, bart eigeman b3o. Hij werkt voor diverse opdrachtgevers in het sociale domein, zowel gemeenten en provincie als welzijn, zorg, onderwijs. Voormalig wethouder 's-Hertogenbosch en bestuurder VNG.
De wereld verandert permanent. Dat heeft betekenis voor het gedrag van mensen. Ons gedrag zit gevangen in patronen, in protocollen. Om daar uit te komen moeten wij onszelf opnieuw uitvinden. Het opdrachtgeverschap van gemeenten spreekt van eigen kracht en ruimte voor professionals. Maar professionals worden afgerekend op of er individuele problemen zijn opgelost. De leiding van veel welzijn&zorg&onderwijs, zit in het kader van productie en opbrengsten. Eigen kracht is sluitpost; "Na de transitie komt er nu misschien tijd voor de transformatie….”. Veel professionals voelen een keurslijf, vinden zorgen voor makkelijker dan zorgen dat…. Ieder mens is zijn/haar eigen instrument. Hoe kunnen we dat laten klinken? Ook in samenspel met anderen? Bart Eigeman bezint, bezielt en beweegt.

14.15 uur Er valt nog veel te doen
De oorzaak verschuilt zich vaak in de spiegel
Peter Paul J. Doodkorte-frisdenker, dwarskijker en kantelaar, Senior Adviseur - sector expert Vondel & Nassau.
Een inspirerende inleiding over de stand van zaken in het sociaal domein aan de hand van confronterende ‘spiegels’ en inspirerende ‘vensters’
In de afgelopen twee jaar heeft in het sociale domein de nadruk gelegen op het ‘doen’. Alle zeilen moesten worden bijgezet om op 1 januari van dat jaar de overgang organisatorisch en administratief op orde te hebben. Organisatorisch lijkt de verschuiving van taken van het rijk naar de gemeenten over het algemeen bevredigend te zijn verlopen. De echte beweging echter staat nog in de kinderschoenen. Die vraagt een ingrijpende herschikking in de verhoudingen. Zoals de volgorde waarin het (welzijns- of zorg-) handelen zich ontplooit. Zij vraagt ook een verandering van normen en waarden en dienovereenkomstig gedrag. Daar is tijd voor nodig en een doordachte strategie. Aanpassingen van structuur en werkprocessen werken immers alleen als we ook een cultuur ontwikkelen waarin partijen zich committeren aan gedeelde opgaven. Laten we daarom eens in de spiegel kijken. Daar is het waar vaak de oorzaak zich verschuilt. Zij zal ons leren dat er nog veel te doen is!

14.45 uur Theepauze
Tijdens de pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken.

15.15 uur Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Er is keuze uit elf verschillende onderwerpen met ieder een eigen werkvorm! Op de pagina deelsessies treft u een overzicht van het aanbod. Bij uw inschrijving kunt u voor iedere ronde een eerste en een reservekeuze opgeven.

16.15 uur Afsluitende borrel