Voorwaarden

Organisatie
Het 5e congres De kracht van het sociale wijkteam is een coproductie van Uitgeverij SWP en Logacom. Partner van het congres is Vondel & Nassau. Mediapartner van het congres is tijdschrift SoziO. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom in Amsterdam.

Datum en plaats
Het congres vindt plaats op dinsdag 16 mei 2017 in Congrescentrum De Reehorst te Ede.

Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,00 excl. BTW en is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en factuur voor de betaling van deelnamekosten.

Kortingsregelingen
EARLY BIRD korting: snelle beslissers ontvangen 10% korting op de deelnamekosten. Voorwaarde is dat de aanmelding vóór 31 maart 2017 online is ingevoerd.

Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie geldt een oplopende korting op congresdeelname. Na de eerste inschrijving krijgt de tweede persoon 5% korting, de derde en vierde persoon 10%, de vijfde en daarop volgende personen 15%, de tiende en daarop volgende personen krijgen 20% korting. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.
Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

SoziO-abonnees: ontvangen € 30,- korting op hun deelname.
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. 

Kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding (online & offline). Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.


Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij u naar www.logacom.nl.

Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:

1. Bij annulering vóór 2 mei 2017 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 2 en 9 mei 2017 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 9 mei 2017 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

 

Nadere informatie

Logacom BV
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost
T 020-3203364
F 020-3308040
Websites:           www.wijkteamcongres.nlwww.Logacom.nl
Facebook:          www.facebook.com/Logacombv
Twitter:               @Logacom